Bağımsız Değerlendirici, AFCA'nın hizmet standartları ile ilgili şikâyetleri inceler ve AFCA'nın dâhili şikâyet sürecinden bağımsız olarak çalışır. Bağımsız Değerlendirici, AFCA'nın mali şirketlerle ilgili şikâyetlere dair verdiği bir kararın esasını gözden geçirme yetkisine sahip değildir.

Bağımsız Değerlendirici, AFCA'nın hizmetiyle ilgili şikâyeti inceleyip değerlendirdikten sonra, bulguları veya tavsiyelerine itiraz etmek mümkün değildir.

Bağımsız Değerlendirici kimdir?

Bağımsız Değerlendirici, AFCA Kurulu tarafından görevlendirilir ve kurula rapor verir. Bağımsız Değerlendirici, Görev Şartnamesine uygun olarak çalışır. Bağımsız Değerlendirici, AFCA'nın günlük faaliyetlerinin bir parçası değildir ve AFCA'nın üst yönetimine veya Baş Ombudsmanı'na karşı sorumlu değildir.

AFCA'nın mevcut Bağımsız Değerlendiricisi Melissa Dwyer'dır. Melissa'nın özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde kıdemli yönetici olarak 20 yıllık deneyimi vardır ve yönetişim, kurum içi denetim, dürüstlük reformu alanlarında uzmanlaşmıştır. Kendisi Victoria Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın Baş Denetim Yöneticiliğini yapmış ve Bağımsız Geniş Kapsamlı Yolsuzluğu Önleme Komisyonu (IBAC) tarafından yürütülen soruşturmalara müteakip dürüstlük reformu programını tesis etmiştir.

Bağımsız Değerlendiriciye kimler şikâyette bulunabilir?

AFCA'nın mali firma şikâyetlerini ele alma biçiminden doğrudan etkilenen kişi ve işletmeler, Bağımsız Değerlendiriciye şikâyette bulunabilir. Bunlara:

 • şikâyet sahipleri
 • mali firmalar
 • temsilciler
 • müşterek taraflar dâhildir.

Bağımsız Değerlendiricinin değerlendirebileceği şikâyetler

Bağımsız Değerlendirici, AFCA tarafından şikâyetlerin ele alınmasında gösterilen hizmet standardıyla ilgili iletilen şikâyetleri değerlendirebilir. Buna aşağıdakiler dâhil olup, şikâyetler bunlarla sınırlı değildir:

 • profesyonellik, yetkinlik ve çalışanların tavrı
 • iletişim
 • adillik ve tarafsızlık
 • dakiklik
 • AFCA sürecine uygunluk.

Bağımsız Değerlendiricinin değerlendiremeyeceği şikâyetler

Bağımsız Değerlendirici, aşağıdaki konularda iletilen şikâyetleri değerlendiremez:

 • mali firma veya şikâyet sahibinin eylem veya eylemsizlikleri
 • AFCA'nın bulgu veya kararları; bunlara ön değerlendirmeler, tespitler ve yargı kararları dâhildir
 • AFCA'nın sistematik sorunları ele alış biçimi
 • AFCA'nın mali firmalardan aldığı ücretler.

Bağımsız Değerlendirici, AFCA kararının sonucunu değiştiremez

Bağımsız Değerlendirici, bir mali firma şikâyetiyle ilgili AFCA tespitini veya yargı kararını değiştiremez ya da tersine çeviremez. Mali firma şikâyetinin esaslarına dair yargı ve kararlara itiraz edilmesi veya bunların incelenmesi için bir mekanizma değildir.

Bağımsız Değerlendiricinin sağlayabileceği sonuçlar

Bağımsız Değerlendirici, AFCA'nın şikâyetinizle ilgilenirken hizmet standartlarına uymadığına karar verirse AFCA'nın Baş Ombudsmanı'na aşağıdaki tavsiyelerde bulunabilir:

 • AFCA verdiği yetersiz hizmetten ötürü özür diler
 • AFCA, yetersiz hizmetin yol açtığı sıkıntı ve rahatsızlıktan dolayı mali olmayan tazminat öder
 • AFCA, hizmet yetersizliğini gidermek üzere başka bir adım atar.

Bağımsız Değerlendiriciye şikâyette bulunduğunuzda

Bağımsız Değerlendiricinin bir hizmet şikâyetini ele alabilmesi için aşağıdakilerin geçerli olması gerekir:

 1. İlgili mali firma şikâyetiniz kapanmıştır (olağanüstü koşullar geçerli değilse)
 2. AFCA'ya endişelerinizi ele alma fırsatı verilmiştir (yani şikâyetiniz önce AFCA'ya gönderilmiş ve onlardan bir yanıt alınmıştır)
 3. AFCA'nın hizmet şikâyetinize dair yanıtını aldığınız tarihten itibaren üç aydan daha az süre geçmiştir.
Sorry, we’re currently offline.

Would you like to end your chat with AFCA?

Please bear in mind that your conversation will not be saved.

AFCA chat service terms and conditions

Welcome to our live chat help service.

Please be advised we cannot provide you with financial or legal advice. However, we may be able to refer you to a community legal centre or financial counselling service if you need help.

Our live chat is operated by Genesys Cloud on behalf of AFCA. Any personal information provided in this chat will be captured by both organisations in accordance with their privacy policies, available at www.afca.org.au/privacy and www.genesys.com/company/legal/privacy-policy

Offline

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Please enter your details to start your chat with an AFCA representative.

Please enter your name
Please enter a valid email address
Please enter a valid phone number

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Welcome to our live chat help service.

An agent should be with you shortly.