Tungkol sa AFCA

Ang Australian Financial Complaints Authority (AFCA) ay isang independiyenteng sistemang panlabas sa pagresolba ng alitan.

Ang AFCA ay nagbibigay sa mga indibidwal at maliliit na negosyo ng libre, makatarungan at naaangkop na serbisyo sa paglutas ng mga reklamo tungkol sa mga pinansiyal na produkto at serbisyo.

Maari naming harapin ang iba’t ibang uri ng problema, kabilang ang:

  • mga pagkakamali sa mga transaksyon sa bangko at mga pagkalista sa kredito
    (credit listings)
  • hirap sa pagbabayad ng mga utang, mga credit card at panandaliang pananalapi (short-term finance) kung saan nagbago ang iyong pinansiyal na kalagayan
  • pagtanggi sa claim sa seguro (tulad sa sasakyan, tahanan at mga nilalaman,
    mga alagang hayop, paglalakbay, proteksyon sa kita at trauma)
  • di-angkop na payo sa pamumuhunan
  • ang desisyon ng tagapangasiwa tungkol sa pamamahagi ng benepisyo sa superannuation.

Ang magagawa namin

Kung hindi mo naresolba ang iyong reklamo nang direkta sa iyong pinansiyal na kompanya, maaari mong kontakin ang AFCA.

Matutulungan naming lutasin ang iyong reklamo nang walang gastos at hirap ng pagpunta sa korte. Hindi na kailangan pang kumuha ng payo sa batas o iba pang payo kapag naghahain ng reklamo maliban kung gusto mo ito.

Ano ang maaari kong gawin kung dumaranas ako ng kahirapan sa pananalapi?

Maaaring malagay ang mga indibidwal at maliliit na negosyo sa mga sitwasyon kung saan hindi nila matugunan ang kanilang mga kahilingan sa pagbabayad sa ilalim ng isang pasilidad sa kredito (tulad ng isang pautang sa bahay, pautang sa negosyo o credit card). Tinatawag namin itong kahirapan sa pananalapi.

Gabay sa pagharap sa kahirapan sa pananalapi

Serbisyo ng interpreter

Kung hindi Ingles ang iyong unang wika, maaari ka naming bigyan ng libreng serbisyo ng interpreter. Tumawag sa libreng serbisyo ng interpreter sa 131 450, o tumawag sa amin sa 1800 931 678 * at aayusin naming mabigyan ka ng isang interpreter.

Makipag-ugnay sa amin

Kausapin ang aming kawani sa 1800 931 678*.

*9 ng umaga–5 ng hapon na oras sa Melbourne. Libre ang mga tawag sa numerong ito mula sa mga landline sa Australya. Ang mga tawag mula sa mga mobile phone ay maaaring singilin, paki-tsek sa iyong carrier.

Karagdagang impormasyon

Feedback tungkol sa aming serbisyo

Pinahahalagahan namin ang inyong feedback. Ang mga papuri, mungkahi at reklamo tungkol sa aming serbisyo ay nakakatulong sa amin para magpakahusay.

Nagsisikap kaming maghatid ng mahusay na serbisyo sa lahat ng aming mga kostumer, ngunit alam namin na kung minsan ay may mga bagay na namamali. Kung sakaling mangyari ito, ipagbigay-alam lamang sa amin.

Feedback at mga reklamo tungkol sa serbisyo ng AFCA

Iba pang mga detalye ng contact

Australian Financial Complaints Authority

GPO Box 3

Melbourne VIC 3001

 

Email: info@afca.org.au

Fax: (03) 9613 6399

Website: www.afca.org.au

Pakinggan ang audio: Paano makatutulong ang AFCA

Isang audio file na nagpapaliwanag kung paano tinutulungan ng AFCA ang mga tao upang lutasin ang mga reklamo tungkol sa isang pinansiyal na produkto o serbisyo, at ang mga uri ng reklamo na pinag-aaralan namin

Form ng reklamo – napi-print na bersyon

Gamitin ang bersyon na ito ng form ng reklamo ng AFCA kung mas gusto mong i-print at kumpletuhin ito sa pagsusulat. Ang mga tagubilin ay nakasaad sa form.

Sorry, we’re currently offline.

Would you like to end your chat with AFCA?

Please bear in mind that your conversation will not be saved.

AFCA chat service terms and conditions

Welcome to our live chat help service.

Please be advised we cannot provide you with financial or legal advice. However, we may be able to refer you to a community legal centre or financial counselling service if you need help.

Our live chat is operated by Genesys Cloud on behalf of AFCA. Any personal information provided in this chat will be captured by both organisations in accordance with their privacy policies, available at www.afca.org.au/privacy and www.genesys.com/company/legal/privacy-policy

Offline

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Please enter your details to start your chat with an AFCA representative.

Please enter your name
Please enter a valid email address
Please enter a valid phone number

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Welcome to our live chat help service.

An agent should be with you shortly.