Sơ lược về AFCA

Australian Financial Complaints Authority (AFCA) là chương trình giải quyết tranh chấp độc lập ngoại cuộc.

AFCA cung cấp cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ dịch vụ miễn phí, công bằng và linh hoạt để giải quyết các khiếu nại về các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Chúng tôi có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm:

  • lỗi trong giao dịch ngân hàng và liệt kê về tín dụng
  • khó khăn trả nợ vay, thẻ tín dụng và tài chính ngắn hạn khi tình hình tài chính của quý vị thay đổi
  • đơn xin bảo hiểm bồi thường bị từ chối (chẳng hạn như xe hơi, nhà cửa và đồ đạc, vật nuôi, du lịch, bảo vệ thu nhập và chấn thương)
  • tư vấn đầu tư không phù hợp
  • quyết định của ủy thác viên về việc phân phối quyền lợi hưu bổng.

Chúng tôi.có thể làm những gì

Nếu không thể giải quyết khiếu nại thẳng với công ty tài chính, quý vị có thể liên lạc với AFCA.

Chúng tôi có thể giúp giải quyết khiếu nại của quý vị không tốn tiền và khỏi bị căng thẳng vì phải ra tòa. Không cần nhờ người tư vấn pháp lý hoặc hướng dẫn gì khác khi nộp đơn khiếu nại trừ trường hợp quý vị muốn như vậy.

Tôi có thể làm gì khi bị khó khăn tài chánh?

Các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ nhiều khi có thể lâm vào hoàn cảnh không thể thanh trả được như yêu cầu cho món nợ vay thấu chi (chẳng hạn như nợ vay mua nhà, nợ vay làm ăn hoặc thẻ tín dụng). Chúng tôi gọi trường hợp này là khó khăn tài chánh.

Hướng dẫn về giải quyết khó khăn tài chính

Dịch vụ thông dịch viên

Nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của quý vị, chúng tôi có thể sắp xếp để quý vị được sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí. Hãy gọi cho dịch vụ thông dịch miễn phí qua số 131 450, hoặc gọi cho chúng tôi qua số 1800 931 678* và chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch viên cho quý vị.

Liên lạc với chúng tôi

Muốn nói chuyện với nhân viên của chúng tôi, quý vị hãy gọi số 1800 931 678*.

*9 giờ sáng đến 5 giờ chiều giờ Melbourne. Gọi đến số này bằng điện thoại thường tại Úc thì miễn phí. Gọi bằng điện thoại di động có thể bị tính cước gọi, xin quý vị hỏi công ty điện thoại của mình.

Thêm thông tin

 

Đóng góp ý kiến về dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi trân trọng góp ý phản hồi của quý vị. Những lời khen, lời đề nghị và khiếu nại về dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi làm tốt hơn.

Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ thật tốt cho khách hàng, nhưng chúng tôi biết đôi lúc sự việc có thể không như mong muốn. Nếu trường hợp này xảy ra, quý vị có thể cho chúng tôi biết.

Góp ý phản hồi và khiếu nại về dịch vụ của AFCA

 

Các chi tiết liên lạc khác

Australian Financial Complaints Authority

GPO Box 3

Melbourne VIC 3001

 

Email: info@afca.org.au

Fax: (03) 9613 6399

Trang mạng: www.afca.org.au

Nghe đoạn thâu âm: Cách AFCA có thể trợ giúp

Tệp âm thanh giải thích cách AFCA giúp quý vị giải quyết khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính và các loại khiếu nại mà chúng tôi có thể xem xét.

Mẫu đơn khiếu nại– phiên bản có thể in ra

Sử dụng mẫu đơn khiếu nại của AFCA phiên bản này nếu quý vị muốn in ra và điền đơn. Trên mẫu đơn có chi tiết chỉ dẫn.Sorry, we’re currently offline.

Would you like to end your chat with AFCA?

Please bear in mind that your conversation will not be saved.

AFCA chat service terms and conditions

Welcome to our live chat help service.

Please be advised we cannot provide you with financial or legal advice. However, we may be able to refer you to a community legal centre or financial counselling service if you need help.

Our live chat is operated by Genesys Cloud on behalf of AFCA. Any personal information provided in this chat will be captured by both organisations in accordance with their privacy policies, available at www.afca.org.au/privacy and www.genesys.com/company/legal/privacy-policy

Offline

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Please enter your details to start your chat with an AFCA representative.

Please enter your name
Please enter a valid email address
Please enter a valid phone number

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Welcome to our live chat help service.

An agent should be with you shortly.